Nordmarks skogsgård ligger 1,5 mil norr om Filipstad i närheten av vägen 246 mot Hagfors. Gården är belägen i ett kulturminne mitt i ett levande museum. Nordmark är en liten by med en stor historia. Byn var under 1600-talet en av de mest produktiva hyttorna i vårt bergslag. Inom en radie på 5 km från Nordmarks Kyrka finns det ett 15-tal gruvfält med flera gruvor i varje, dessa har i huvudsak brutits på magnetiskt järnmalm. Dessutom finns det rester av minst 5 stycken järnframställningsplatser, alltså hyttor. 

Gruvbrytning och järnframställning har pågått inom området sedan tidig medeltid fram till år 1980 då den sista gruvan lades ner. Den sista hyttan i Nordmark lades ner 1905. Idag berättar Nordmarks Museum på 700 kvm om 700 år gruvhistoria!