Värmlandsfår

även kända som Värmländska skogsfår.

Vi har en liten genbanksbesättning för att bevara den gamla lantrasen. 
Värmlandsfåren bevaras i genbank av Föreningen Svenska Allmogefår sedan 1997.
Även är våra djur testade mot Maedi-visna. (MV) är en virusorsakad smittsam sjukdom hos får. Vi har fått M3 - status, den högsta statusen som finns. Besättningar med M3-status klassas som Maedi-visna fria och livdjur kan säljas med fri-status.