Py är en liten getdam av rasen Jämtget och är född maj 2012

Denna ras är idag otrottningshotad. Vi försöker att bevara denna gamla landras och är även anslutna till getgenbanken.

Hulda som är Py´s barn fick en fin getkilling. Även hon stannar hos oss.
 
Pappa Hilder är en jämtget, född februari 2015.
Han flyttade november 2015 till oss.Vi hoppas på friska och fina killingar under maj 2016.

Hilder flyttade till en annan genbanksbesättning under hösten 2017.
fem fina och friska killingar har han lämnat hos oss.
 

Killingen Maj som snart blir ett år. Hon är en kopia av sin mamma Juni. 
Nyfödda killingen Sigge, han blev bara 5 veckor! VILA I FRID, lilla Sigge!


Mamma Py och Hulda