BABY

 är en blåpannad amazon som förekommer i naturen i stora delar av Sydamerika.
De är för närvarande inte hotad som art.
Baby är dock född i Sverige.