Skötsel av sårbara natur- och kulturmiljöer

  •     Skötsel av naturbetesmark
  •     Röjning av betesmarker
  •     Framröjning av kulturhistoriska miljöer,landskapslag, stenmurar,husgrundar         
  •     Framröjning av fornminnen                     
  •     Lieslåtter utföras i de flesta miljöer
  •     Restaureringsslåtter
  •     Återskapar slåtter- och betesmarker
 

Under sommaren 2015 har vi haft samarbete med Länsstyrelsen, precis som 2014. Vi jobbade i olika naturvårdsområden, Högbergsfältet, Tibergs udde och Guldplatshagen inom Filipstads kommun och i naturvårdsområdet Ritamäki i Torsbys kommun. Uppdragen var inom restaureringsslåtter och lie slåtter. 
Referenser finns! Ett mycket trevligt uppdrag! 
 

I början på november 2014 fick vi besked av Länsstyrelsen att vi fick samtliga våra samarbetsavtal förlängda. Ett mycket glädjande besked och vi ser fram emot denna tid!

Även under juni, juli, augusti 2014 har vi haft samarbete med Länsstyrelsen Värmland. Vi jobbade i Torsby kommun i naturvårdsområdet Ritamäki, i Filipstads kommun i naturvårdsområden Högbergsfältet, Tibergs udde och Guldplatshagen.
Restaureringsslåtter samt lie slåtter ingick i uppdragen. Referenser finns! 
 
Under sommaren 2013 har vi haft samarbete med Länsstyrelsen Värmland för  uppdraget "RESTAURERINGSSLÅTTER INOM RITAMÄKI NATURRESERVATET".
Referenser finns!